Červenec 2011

Vyhnání z ráje

29. července 2011 v 13:24 | BOM |  Úvahy
Biblický příběh je velice známý, přesto jej na začátek připomenu.

Hospodin stvoří svět a stvoří rajskou zahradu Eden, kam umístí všechny své výtvory, včetně člověka. V Edenu jsou i dva zvláštní stromy - strom života a strom vědění dobrého a zlého. Bůh zapoví Adamu a Evě jíst z těchto stromů, s tím, že budou-li z nich jíst, zemřou. Avšak had vysvětlí Evě, že nezemřou, nýbrž získají rozum podobný Božímu. Lidé ovoce snědí, uvědomí si svou nahotu a podle toho pak Bůh pozná, že ovoce jedli. Had je ztrestán a lidé jsou vyhnáni z ráje a strom života je pro jistotu chráněn.

Ve volných chvílích hráli golf

12. července 2011 v 19:17 | Equin |  Povídky
Jistou nedlouhou, ale pozoruhodnou část loňského podletí, jak se tu říká tomu zvláštnímu lenivému období mezi šestým a sedmým měsícem roku, jsem strávil na Yerrywaldove panství v Fax'aolt. Jistě znáš nedávnou historii slavného královského rodu stejně dobře jako já, takže tušíš, že krom toho skromného údolíčka a podílu v několika méně významných královských společnostech zdědil po svém nebohém otci už jenom to zvláštní jméno, které všichni žoviálně krátíme, když mu říkáme Valda. Jenom jeho přitroublá žena, jenž si vzal kvůli licenci na obchod s otroky, kterou možná a to zdůrazňuji, možná tahle bezduchá dcera venkova jednou zdědí po svém ctihodném otci, na něj volá Yery a ve slabších chvíli Yeriku.