Vyhnání z ráje

29. července 2011 v 13:24 | BOM |  Úvahy
Biblický příběh je velice známý, přesto jej na začátek připomenu.

Hospodin stvoří svět a stvoří rajskou zahradu Eden, kam umístí všechny své výtvory, včetně člověka. V Edenu jsou i dva zvláštní stromy - strom života a strom vědění dobrého a zlého. Bůh zapoví Adamu a Evě jíst z těchto stromů, s tím, že budou-li z nich jíst, zemřou. Avšak had vysvětlí Evě, že nezemřou, nýbrž získají rozum podobný Božímu. Lidé ovoce snědí, uvědomí si svou nahotu a podle toho pak Bůh pozná, že ovoce jedli. Had je ztrestán a lidé jsou vyhnáni z ráje a strom života je pro jistotu chráněn.


A nyní přichází zajímavý rozpor. Lidé jsou vyhnáni z Edenu, který byl naplněn všemi božími stvořeními a musí přežít a zjevně se jim to daří. Co tedy jedí, když vše ostatní v ráji zůstalo? Nebo nezůstalo? Znamenalo by to, že by již byli předtím vyhnáni někteří tvorové? Určitě by si Bůh nenechal líbit, aby mu ledasjaké zvíře ten strom okusovalo a určitě by podniknul ochranná opatření, jako v Gen 3:24*. Tudíž museli být nějaké organismy mimo Eden jen tak, ale proč by Eden opouštěli? Kdo by opustil dokonalou zahradu a vydal se raději živořit do pustin? Nebo je snad Bůh do Edenu nevpustil? Proč, nebyli mu snad dost dobří? Vytvářel snad Bůh prvořadé tvory pro Eden a druhořadé pro okolní svět? Proč by to dělal, když jeho stvoření mohou být dokonalá? Zdá se tedy, že tvorové obývající oblasti mimo Eden byli vyhnáni již dříve za nějaké excesy, ledaže by celé bylo poněkud jinak, než se tvrdí a...

Vyhnání z ráje nebylo fyzické! Tato představa dává smysl. Na počátku si lidé neuvědomují dobré ani zlé. Nejsou schopni kriticky uvažovat a vidí jen dílo Hospodinovo a soudí o něm, že je naprosto dokonalé. Pak ochutnají ovoce a rázem se vše změní. Najednou již nejsou v té dokonalé zahradě, najednou vidí, že jsou nazí. Najednou vidí, že ráj není dokonalý, vidí tam dobro i zlo, bolest i radost, utrpení i slast. Vyhnali se sami. Jediné vyhnání, ke kterému došlo bylo takové aby se již nemohli přiblížiti stromu života. Život lidí se nezměnil, žili dále úplně stejně, jen si uvědomovali, že bolest není zrovna to pravé ořechové. Nicméně ta blažená naivita o niž přišli, byla silně vynahrazena tím, co získali - rozumem a díky němu začali budovat civilizaci....

Příběh je však také zajímavý podíváme se na to, jak k onomu přečinu, prvotnímu hříchu chcete-li, došlo. Bůh dal člověku jasné instrukce o tom, co se smí a nesmí jíst (Gen 2:16-17**). A poté přišel had a řekl Evě, že se jí nic nestane, když ovoce sní, ba naopak, že na tom vydělá (Gen 3:4-5***). Jak to mohl vědět? Gen 3:1 tvrdí, že had byl nejchytřejší ze všech zvířat, ale stejně jak se to mohl dozvědět? Okusil jej snad sám? To by mu pak Bůh zabránil, aby nemohl šířit zvěsti o beztrestnosti požití onoho ovoce. Čili mu to Bůh musel říci. Proč by to však Bůh dělal, vždyť mu mohlo být jasné, že to lidem někdy poví. Nebo snad chtěl, aby to lidé zvěděli? Nebyl to tedy Boží test lidstva, zdali poslechnou hada oproti Jeho zákazu? Eva však projevila zvídavost a touhu po božím věděním a okusila jej. Ten člověk, jehož Bůh stvořil k obrazu svému, porušil nařízení Jeho autority. Jediné, čím se lidé lišili od Boha byl nevěčný život a absence rozumu, obojí mohli získat pomocí rajských stromů, ale jen porušením Božího příkazu. Znamená to tedy, že Bůh stvořil lid neposlušný od základu? Lidé zariskovali a poslechli spíše hada než Boha, neodolali pokušení. Znamená to, že Bůh je tedy takový? Jobův příběh o tom ledacos vypovídá.

Je to tedy vůbec možné interpretovat tento příběh takto? Bůh chce lidem dáti rozum, ale není si jist tím, zdali jsou skutečně jeho obrazem, tak jak ho zamýšlel. Stvoří tedy strom vědění dobrého a zlého a ten jim zapoví, aby je otestoval, nechá je pokoušet hadem, oni uspějí v testu, přijdou však o ráj a Bůh má nyní možnost pozorovat skutečný lidský potenciál. Je-li tomu tak, není třeba o tom referovat jako o prvotním hříchu a vinit ženy z toho, co provedla Eva, nýbrž jedná se o prvotní úspěch, díky němuž, máme rozum, který žene naše civilizaci dál, mohli jsme žít jako opice na stromech, ale my uspěli!

* Gen 3:24 : A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.

** Gen 2:16-17: 16 I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš;
17 Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.

*** Gen 3:4-5: 4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
5 Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama