Září 2011

Ocelová pěna

23. září 2011 v 16:49 | BOM |  Povídky
V této části přístavu byla vždy mlha nebo aspoň slabý opar. Proto jsem ji měl rád. Mlha, ze které čněly ocelové konstrukce starých loděnic a pod níž burácely vlny sem a tam. Napravo se vynořoval mohutný zrezivělý avšak stále celistvý jeřáb a za ním bylo možno spatřit světélko majáku, které jsouc zeslabené mlhou připomínalo bludičku, avšak za chvíli, až se začne šeřit světlo se bude zjasňovat.


Horké dopoledne

6. září 2011 v 20:37 | BOM |  Povídky

Bylo horké dopoledne, slunce ještě zdaleka nebylo v zenitu a už pražilo a svými paprsky nechávalo schnout přírodu. Starý John seděl na zápraží a podíval se na azurovou oblohu. Pak vzal nůž a udělal si na noze další zářez. A neodbyl ho, řízl hluboko, aby byl pořádně krvavý. Pak si John zapálil cigaretu. Bill ho pozoroval z dáli a věděl, že jednou si ten starý blázen rozřízne koleno. Nyní pro Johna neexistovalo nic než jeho krvácející holeň a cigareta. Bill tedy neváhal a obešel Johnův dům a vešel do něj zadními dveřmi.